Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Volvo, AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Omsättning 372 216 000 Less Arrow 338 446 000 More Arrow 431 980 000
Finansiella kostnader 1 167 000 More Arrow 1 866 000 More Arrow 3 019 000
Resultat efter finansnetto 43 190 000 Less Arrow 25 917 000 More Arrow 46 832 000
EBITDA 61 794 000
Balansomslutning 515 856 000 Less Arrow 510 821 000 More Arrow 524 837 000
Omsättningstillgångar 255 504 000 More Arrow 280 116 000 More Arrow 282 187 000
Kortfristiga skulder 190 457 000 Less Arrow 190 324 000 More Arrow 206 317 000
Justerat eget kapital 141 045 000 More Arrow 145 295 000 Less Arrow 141 677 000
- aktiekapital 2 562 000 Less Arrow 2 554 000 More Arrow 138 595 000
Antal anställda (medeltal) 83 958 More Arrow 89 573 More Arrow 93 731

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Soliditet 27,3% More Arrow 28,4% Less Arrow 27,0%
Omsättning per anställd 4 433 Less Arrow 3 778 More Arrow 4 609
Resultat i procent av omsättning 11,6% Less Arrow 7,7% More Arrow 10,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 8,6% Less Arrow 5,4% More Arrow 9,5%
Balanslikviditet 134,2% More Arrow 147,2% Less Arrow 136,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 30,6% Less Arrow 17,8% More Arrow 33,1%
Förändring omsättning 33 770 000 Less Arrow -93 534 000 More Arrow 41 145 000
Förändring omsättning % 10% Less Arrow -22% More Arrow 11%
Förändring ant. anställda -5 615 More Arrow -4 158 More Arrow 2 887
Förändring ant. anställda % -6% More Arrow -4% More Arrow 3%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.