Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 DKK)

RESULTAT (x1000 DKK)

ANSTÄLLDA

Volvo, AB

Bokslutsinformation (x1000 DKK)

Bokslutsinformation 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Omsättning 284 036 511 Less Arrow 253 019 420 Less Arrow 234 616 171
Finansiella kostnader 1 837 206 Less Arrow 1 399 835 More Arrow 1 435 296
Resultat efter finansnetto 23 363 327 Less Arrow 21 355 798 Less Arrow 14 943 557
Balansomslutning 344 957 904 Less Arrow 311 783 768 Less Arrow 309 996 040
Omsättningstillgångar 170 547 633 Less Arrow 150 443 714 Less Arrow 140 111 191
Kortfristiga skulder 130 831 867 Less Arrow 126 466 627 Less Arrow 120 606 858
Justerat eget kapital 89 664 796 Less Arrow 82 396 011 Less Arrow 74 648 622
- aktiekapital 1 856 101 More Arrow 1 930 442 More Arrow 1 984 703
Antal anställda (medeltal) 90 844 More Arrow 99 488 Less Arrow 94 914

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Soliditet 26,0% More Arrow 26,4% Less Arrow 24,1%
Omsättning per anställd 3 127 Less Arrow 2 543 Less Arrow 2 472
Resultat i procent av omsättning 8,2% More Arrow 8,4% Less Arrow 6,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 7,3% Equal arrow 7,3% Less Arrow 5,3%
Balanslikviditet 130,4% Less Arrow 119,0% Less Arrow 116,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 26,1% Less Arrow 25,9% Less Arrow 20,0%
Förändring omsättning 40 760 822 Less Arrow 24 817 593 Less Arrow -8 237 995
Förändring omsättning % 17% Less Arrow 11% Less Arrow -3%
Förändring ant. anställda -8 644 More Arrow 4 574 More Arrow 4 721
Förändring ant. anställda % -9% More Arrow 5% Equal arrow 5%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.