Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 NOK)

RESULTAT (x1000 NOK)

ANSTÄLLDA

Volvo, AB

Bokslutsinformation (x1000 NOK)

Bokslutsinformation 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Omsättning 381 497 074 Less Arrow 334 428 535 Less Arrow 286 747 136
Finansiella kostnader 2 467 600 Less Arrow 1 850 233 Less Arrow 1 754 215
Resultat efter finansnetto 31 379 912 Less Arrow 28 227 036 Less Arrow 18 263 967
Balansomslutning 463 322 235 Less Arrow 412 100 339 Less Arrow 378 876 172
Omsättningstillgångar 229 067 111 Less Arrow 198 849 048 Less Arrow 171 243 452
Kortfristiga skulder 175 723 798 Less Arrow 167 157 322 Less Arrow 147 405 318
Justerat eget kapital 120 431 199 Less Arrow 108 906 966 Less Arrow 91 235 308
- aktiekapital 2 492 979 More Arrow 2 551 563 Less Arrow 2 425 698
Antal anställda (medeltal) 90 844 More Arrow 99 488 Less Arrow 94 914

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Soliditet 26,0% More Arrow 26,4% Less Arrow 24,1%
Omsättning per anställd 4 199 Less Arrow 3 361 Less Arrow 3 021
Resultat i procent av omsättning 8,2% More Arrow 8,4% Less Arrow 6,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 7,3% Equal arrow 7,3% Less Arrow 5,3%
Balanslikviditet 130,4% Less Arrow 119,0% Less Arrow 116,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 26,1% Less Arrow 25,9% Less Arrow 20,0%
Förändring omsättning 54 746 956 Less Arrow 32 802 665 Less Arrow -10 068 451
Förändring omsättning % 17% Less Arrow 11% Less Arrow -3%
Förändring ant. anställda -8 644 More Arrow 4 574 More Arrow 4 721
Förändring ant. anställda % -9% More Arrow 5% Equal arrow 5%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.