Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Volvo, AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Omsättning 390 835 000 Less Arrow 334 748 000 Less Arrow 301 914 000
Finansiella kostnader 2 528 000 Less Arrow 1 852 000 Less Arrow 1 847 000
Resultat efter finansnetto 32 148 000 Less Arrow 28 254 000 Less Arrow 19 230 000
Balansomslutning 474 663 000 Less Arrow 412 494 000 Less Arrow 398 916 000
Omsättningstillgångar 234 674 000 Less Arrow 199 039 000 Less Arrow 180 301 000
Kortfristiga skulder 180 025 000 Less Arrow 167 317 000 Less Arrow 155 202 000
Justerat eget kapital 123 379 000 Less Arrow 109 011 000 Less Arrow 96 061 000
- aktiekapital 2 554 000 Equal arrow 2 554 000 Equal arrow 2 554 000
Antal anställda (medeltal) 90 844 More Arrow 99 488 Less Arrow 94 914

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Soliditet 26,0% More Arrow 26,4% Less Arrow 24,1%
Omsättning per anställd 4 302 Less Arrow 3 365 Less Arrow 3 181
Resultat i procent av omsättning 8,2% More Arrow 8,4% Less Arrow 6,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 7,3% Equal arrow 7,3% Less Arrow 5,3%
Balanslikviditet 130,4% Less Arrow 119,0% Less Arrow 116,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 26,1% Less Arrow 25,9% Less Arrow 20,0%
Förändring omsättning 56 087 000 Less Arrow 32 834 000 Less Arrow -10 601 000
Förändring omsättning % 17% Less Arrow 11% Less Arrow -3%
Förändring ant. anställda -8 644 More Arrow 4 574 More Arrow 4 721
Förändring ant. anställda % -9% More Arrow 5% Equal arrow 5%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.