Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 EUR)

RESULTAT (x1000 EUR)

ANSTÄLLDA

Volvo, AB

Bokslutsinformation (x1000 EUR)

Bokslutsinformation 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Omsättning 38 036 359 Less Arrow 33 985 604 Less Arrow 31 558 185
Finansiella kostnader 246 027 Less Arrow 188 026 More Arrow 193 061
Resultat efter finansnetto 3 128 668 Less Arrow 2 868 514 Less Arrow 2 010 056
Balansomslutning 46 194 564 Less Arrow 41 878 839 Less Arrow 41 697 520
Omsättningstillgångar 22 838 652 Less Arrow 20 207 621 Less Arrow 18 846 335
Kortfristiga skulder 17 520 170 Less Arrow 16 987 015 Less Arrow 16 222 810
Justerat eget kapital 12 007 338 Less Arrow 11 067 444 Less Arrow 10 040 975
- aktiekapital 248 557 More Arrow 259 297 More Arrow 266 962
Antal anställda (medeltal) 90 844 More Arrow 99 488 Less Arrow 94 914

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Soliditet 26,0% More Arrow 26,4% Less Arrow 24,1%
Omsättning per anställd 419 Less Arrow 342 Less Arrow 332
Resultat i procent av omsättning 8,2% More Arrow 8,4% Less Arrow 6,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 7,3% Equal arrow 7,3% Less Arrow 5,3%
Balanslikviditet 130,4% Less Arrow 119,0% Less Arrow 116,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 26,1% Less Arrow 25,9% Less Arrow 20,0%
Förändring omsättning 5 458 429 Less Arrow 3 333 503 Less Arrow -1 108 091
Förändring omsättning % 17% Less Arrow 11% Less Arrow -3%
Förändring ant. anställda -8 644 More Arrow 4 574 More Arrow 4 721
Förändring ant. anställda % -9% More Arrow 5% Equal arrow 5%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.