Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

SEHED Byggmästargruppen AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Omsättning 1 926 722 Less Arrow 1 659 110 More Arrow 1 857 096
Finansiella kostnader 4 239 More Arrow 7 792 Less Arrow 3 107
Resultat efter finansnetto 60 896 Less Arrow -3 744 More Arrow 89 306
EBITDA 87 033 Less Arrow 16 755 More Arrow 105 750
Balansomslutning 752 983 Less Arrow 676 625 More Arrow 712 330
Omsättningstillgångar 552 327 Less Arrow 467 761 More Arrow 511 099
Kortfristiga skulder 404 081 Less Arrow 342 752 More Arrow 351 523
Justerat eget kapital 278 732 Less Arrow 242 861 More Arrow 259 652
- aktiekapital 14 000 Equal arrow 14 000 Equal arrow 14 000
Antal anställda (medeltal) 391 More Arrow 423 Less Arrow 392

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Soliditet 37,0% Less Arrow 35,9% More Arrow 36,5%
Omsättning per anställd 4 928 Less Arrow 3 922 More Arrow 4 737
Resultat i procent av omsättning 3,2% Less Arrow -0,2% More Arrow 4,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 8,7% Less Arrow 0,6% More Arrow 13,0%
Balanslikviditet 136,7% Less Arrow 136,5% More Arrow 145,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 21,8% Less Arrow -1,5% More Arrow 34,4%
Förändring omsättning 267 612 Less Arrow -197 986 More Arrow -170 835
Förändring omsättning % 16% Less Arrow -11% More Arrow -8%
Förändring ant. anställda -32 More Arrow 31 Less Arrow 11
Förändring ant. anställda % -8% More Arrow 8% Less Arrow 3%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.