Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 NOK)

RESULTAT (x1000 NOK)

ANSTÄLLDA

SEHED Byggmästargruppen AB

Bokslutsinformation (x1000 NOK)

Bokslutsinformation 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Omsättning 1 822 511 Less Arrow 1 618 001 More Arrow 1 945 497
Finansiella kostnader 4 010 More Arrow 7 599 Less Arrow 3 255
Resultat efter finansnetto 57 602 Less Arrow -3 651 More Arrow 93 557
EBITDA 82 326 Less Arrow 16 340 More Arrow 110 784
Balansomslutning 712 256 Less Arrow 659 860 More Arrow 746 238
Omsättningstillgångar 522 453 Less Arrow 456 171 More Arrow 535 428
Kortfristiga skulder 382 225 Less Arrow 334 259 More Arrow 368 256
Justerat eget kapital 263 656 Less Arrow 236 843 More Arrow 272 012
- aktiekapital 13 243 More Arrow 13 653 More Arrow 14 666
Antal anställda (medeltal) 391 More Arrow 423 Less Arrow 392

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Soliditet 37,0% Less Arrow 35,9% More Arrow 36,5%
Omsättning per anställd 4 661 Less Arrow 3 825 More Arrow 4 963
Resultat i procent av omsättning 3,2% Less Arrow -0,2% More Arrow 4,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 8,7% Less Arrow 0,6% More Arrow 13,0%
Balanslikviditet 136,7% Less Arrow 136,5% More Arrow 145,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 21,8% Less Arrow -1,5% More Arrow 34,4%
Förändring omsättning 253 138 Less Arrow -193 080 More Arrow -178 967
Förändring omsättning % 16% Less Arrow -11% More Arrow -8%
Förändring ant. anställda -32 More Arrow 31 Less Arrow 11
Förändring ant. anställda % -8% More Arrow 8% Less Arrow 3%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.