Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 EUR)

RESULTAT (x1000 EUR)

ANSTÄLLDA

SEHED Byggmästargruppen AB

Bokslutsinformation (x1000 EUR)

Bokslutsinformation 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Omsättning 173 137 Less Arrow 162 230 More Arrow 185 016
Finansiella kostnader 381 More Arrow 762 Less Arrow 310
Resultat efter finansnetto 5 472 Less Arrow -366 More Arrow 8 897
EBITDA 7 821 Less Arrow 1 638 More Arrow 10 535
Balansomslutning 67 664 Less Arrow 66 161 More Arrow 70 967
Omsättningstillgångar 49 633 Less Arrow 45 738 More Arrow 50 919
Kortfristiga skulder 36 311 Less Arrow 33 515 More Arrow 35 021
Justerat eget kapital 25 047 Less Arrow 23 747 More Arrow 25 868
- aktiekapital 1 258 More Arrow 1 369 More Arrow 1 395
Antal anställda (medeltal) 391 More Arrow 423 Less Arrow 392

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Soliditet 37,0% Less Arrow 35,9% More Arrow 36,5%
Omsättning per anställd 443 Less Arrow 384 More Arrow 472
Resultat i procent av omsättning 3,2% Less Arrow -0,2% More Arrow 4,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 8,7% Less Arrow 0,6% More Arrow 13,0%
Balanslikviditet 136,7% Less Arrow 136,5% More Arrow 145,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 21,8% Less Arrow -1,5% More Arrow 34,4%
Förändring omsättning 24 048 Less Arrow -19 359 More Arrow -17 020
Förändring omsättning % 16% Less Arrow -11% More Arrow -8%
Förändring ant. anställda -32 More Arrow 31 Less Arrow 11
Förändring ant. anställda % -8% More Arrow 8% Less Arrow 3%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.