Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 DKK)

RESULTAT (x1000 DKK)

ANSTÄLLDA

SEHED Byggmästargruppen AB

Bokslutsinformation (x1000 DKK)

Bokslutsinformation 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Omsättning 1 287 500 Less Arrow 1 206 391 More Arrow 1 376 406
Finansiella kostnader 2 833 More Arrow 5 666 Less Arrow 2 303
Resultat efter finansnetto 40 693 Less Arrow -2 722 More Arrow 66 190
EBITDA 58 158 Less Arrow 12 183 More Arrow 78 378
Balansomslutning 503 168 Less Arrow 491 995 More Arrow 527 951
Omsättningstillgångar 369 083 Less Arrow 340 124 More Arrow 378 806
Kortfristiga skulder 270 020 Less Arrow 249 226 More Arrow 260 535
Justerat eget kapital 186 258 Less Arrow 176 592 More Arrow 192 444
- aktiekapital 9 355 More Arrow 10 180 More Arrow 10 376
Antal anställda (medeltal) 391 More Arrow 423 Less Arrow 392

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Soliditet 37,0% Less Arrow 35,9% More Arrow 36,5%
Omsättning per anställd 3 293 Less Arrow 2 852 More Arrow 3 511
Resultat i procent av omsättning 3,2% Less Arrow -0,2% More Arrow 4,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 8,7% Less Arrow 0,6% More Arrow 13,0%
Balanslikviditet 136,7% Less Arrow 136,5% More Arrow 145,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 21,8% Less Arrow -1,5% More Arrow 34,4%
Förändring omsättning 178 827 Less Arrow -143 962 More Arrow -126 616
Förändring omsättning % 16% Less Arrow -11% More Arrow -8%
Förändring ant. anställda -32 More Arrow 31 Less Arrow 11
Förändring ant. anställda % -8% More Arrow 8% Less Arrow 3%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.