Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 NOK)

RESULTAT (x1000 NOK)

ANSTÄLLDA

Nb Gruppen AS

Bokslutsinformation (x1000 NOK)

Bokslutsinformation 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Omsättning 121 862 More Arrow 310 508 Less Arrow 214 333
Finansiella kostnader 2 025 More Arrow 2 466 More Arrow 2 957
Resultat efter finansnetto -6 489 Less Arrow -16 503 More Arrow -1 726
Balansomslutning 36 225 More Arrow 120 471 Less Arrow 84 080
Omsättningstillgångar 36 225 More Arrow 111 039 Less Arrow 75 891
Kortfristiga skulder 33 401 More Arrow 116 987 Less Arrow 59 037
Justerat eget kapital -18 426 More Arrow -18 030 More Arrow 3 471
- aktiekapital 1 000 More Arrow 12 500 Equal arrow 12 500
Antal anställda (medeltal) 59
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Soliditet -50,9% More Arrow -15,0% More Arrow 4,1%
Omsättning per anställd 3 633
Resultat i procent av omsättning -5,3% Equal arrow -5,3% More Arrow -0,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -12,3% More Arrow -11,7% More Arrow 1,5%
Balanslikviditet 108,5% Less Arrow 94,9% More Arrow 128,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 35,2% More Arrow 91,5% Less Arrow -49,7%
Förändring omsättning -188 646 More Arrow 96 175 Less Arrow 21 826
Förändring omsättning % -61% More Arrow 45% Less Arrow 11%
Förändring ant. anställda -6
Förändring ant. anställda % -9%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.