Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Nb Gruppen AS

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Omsättning 318 108 Less Arrow 214 538 Less Arrow 202 689
Finansiella kostnader 2 526 More Arrow 2 960 More Arrow 3 544
Resultat efter finansnetto -16 907 More Arrow -1 728 Less Arrow -32 277
Balansomslutning 123 420 Less Arrow 84 160 More Arrow 301 410
Omsättningstillgångar 113 757 Less Arrow 75 963 More Arrow 291 562
Kortfristiga skulder 119 850 Less Arrow 59 093 More Arrow 254 525
Justerat eget kapital -18 471 More Arrow 3 474 Less Arrow 1 237
- aktiekapital 12 806 Less Arrow 12 512 More Arrow 33 693
Antal anställda (medeltal) 59 More Arrow 65
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Soliditet -15,0% More Arrow 4,1% Less Arrow 0,4%
Omsättning per anställd 3 636 Less Arrow 3 118
Resultat i procent av omsättning -5,3% More Arrow -0,8% Less Arrow -15,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -11,7% More Arrow 1,5% Less Arrow -9,5%
Balanslikviditet 94,9% More Arrow 128,5% Less Arrow 114,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 91,5% Less Arrow -49,7% Less Arrow -2609,3%
Förändring omsättning 98 529 Less Arrow 21 847 Less Arrow -22 016
Förändring omsättning % 45% Less Arrow 11% Less Arrow -10%
Förändring ant. anställda -6 More Arrow -3
Förändring ant. anställda % -9% More Arrow -4%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.