Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Nb Gruppen AS

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Omsättning 128 916 More Arrow 318 108 Less Arrow 214 538
Finansiella kostnader 2 142 More Arrow 2 526 More Arrow 2 960
Resultat efter finansnetto -6 865 Less Arrow -16 907 More Arrow -1 728
Balansomslutning 38 322 More Arrow 123 420 Less Arrow 84 160
Omsättningstillgångar 38 322 More Arrow 113 757 Less Arrow 75 963
Kortfristiga skulder 35 334 More Arrow 119 850 Less Arrow 59 093
Justerat eget kapital -19 493 More Arrow -18 471 More Arrow 3 474
- aktiekapital 1 058 More Arrow 12 806 Less Arrow 12 512
Antal anställda (medeltal) 59
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Soliditet -50,9% More Arrow -15,0% More Arrow 4,1%
Omsättning per anställd 3 636
Resultat i procent av omsättning -5,3% Equal arrow -5,3% More Arrow -0,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -12,3% More Arrow -11,7% More Arrow 1,5%
Balanslikviditet 108,5% Less Arrow 94,9% More Arrow 128,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 35,2% More Arrow 91,5% Less Arrow -49,7%
Förändring omsättning -199 566 More Arrow 98 529 Less Arrow 21 847
Förändring omsättning % -61% More Arrow 45% Less Arrow 11%
Förändring ant. anställda -6
Förändring ant. anställda % -9%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.