Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 EUR)

RESULTAT (x1000 EUR)

ANSTÄLLDA

Nb Gruppen AS

Bokslutsinformation (x1000 EUR)

Bokslutsinformation 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Omsättning 12 356 More Arrow 30 959 Less Arrow 21 781
Finansiella kostnader 205 More Arrow 246 More Arrow 300
Resultat efter finansnetto -658 Less Arrow -1 645 More Arrow -175
Balansomslutning 3 673 More Arrow 12 011 Less Arrow 8 544
Omsättningstillgångar 3 673 More Arrow 11 071 Less Arrow 7 712
Kortfristiga skulder 3 387 More Arrow 11 664 Less Arrow 6 000
Justerat eget kapital -1 868 More Arrow -1 798 More Arrow 353
- aktiekapital 101 More Arrow 1 246 More Arrow 1 270
Antal anställda (medeltal) 59
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Soliditet -50,9% More Arrow -15,0% More Arrow 4,1%
Omsättning per anställd 369
Resultat i procent av omsättning -5,3% Equal arrow -5,3% More Arrow -0,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -12,3% More Arrow -11,6% More Arrow 1,5%
Balanslikviditet 108,4% Less Arrow 94,9% More Arrow 128,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 35,2% More Arrow 91,5% Less Arrow -49,6%
Förändring omsättning -19 127 More Arrow 9 589 Less Arrow 2 218
Förändring omsättning % -61% More Arrow 45% Less Arrow 11%
Förändring ant. anställda -6
Förändring ant. anställda % -9%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.