Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 DKK)

RESULTAT (x1000 DKK)

ANSTÄLLDA

Nb Gruppen AS

Bokslutsinformation (x1000 DKK)

Bokslutsinformation 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Omsättning 92 294 More Arrow 231 183 Less Arrow 162 158
Finansiella kostnader 1 534 More Arrow 1 836 More Arrow 2 237
Resultat efter finansnetto -4 915 Less Arrow -12 287 More Arrow -1 306
Balansomslutning 27 436 More Arrow 89 694 Less Arrow 63 613
Omsättningstillgångar 27 436 More Arrow 82 672 Less Arrow 57 417
Kortfristiga skulder 25 297 More Arrow 87 100 Less Arrow 44 666
Justerat eget kapital -13 955 More Arrow -13 424 More Arrow 2 626
- aktiekapital 757 More Arrow 9 307 More Arrow 9 457
Antal anställda (medeltal) 59
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Soliditet -50,9% More Arrow -15,0% More Arrow 4,1%
Omsättning per anställd 2 748
Resultat i procent av omsättning -5,3% Equal arrow -5,3% More Arrow -0,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -12,3% More Arrow -11,7% More Arrow 1,5%
Balanslikviditet 108,5% Less Arrow 94,9% More Arrow 128,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 35,2% More Arrow 91,5% Less Arrow -49,7%
Förändring omsättning -142 875 More Arrow 71 605 Less Arrow 16 513
Förändring omsättning % -61% More Arrow 45% Less Arrow 11%
Förändring ant. anställda -6
Förändring ant. anställda % -9%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.