Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

Mongstad Terminal DA

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 2018/12 2017/12
Omsättning 499 826 Less Arrow 364 487 More Arrow 406 594
Finansiella kostnader 0
Resultat efter finansnetto 122 478 Less Arrow 47 045 More Arrow 129 343
Balansomslutning 579 592 Less Arrow 271 826 More Arrow 301 205
Omsättningstillgångar 388 171 Less Arrow 171 199 More Arrow 195 825
Kortfristiga skulder 150 172 Less Arrow 63 462 More Arrow 103 952
Justerat eget kapital 313 123 Less Arrow 184 625 Less Arrow 174 459
- aktiekapital 214 605 Less Arrow 207 827 Less Arrow 203 056
Antal anställda (medeltal) 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Soliditet 54,0% More Arrow 67,9% Less Arrow 57,9%
Omsättning per anställd
Resultat i procent av omsättning 24,5% Less Arrow 12,9% More Arrow 31,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 42,9%
Balanslikviditet 258,5% More Arrow 269,8% Less Arrow 188,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 39,1% Less Arrow 25,5% More Arrow 74,1%
Förändring omsättning 123 453 Less Arrow -51 661 More Arrow 32 082
Förändring omsättning % 33% Less Arrow -12% More Arrow 9%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda %

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.