Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 DKK)

RESULTAT (x1000 DKK)

Mongstad Terminal DA

Bokslutsinformation (x1000 DKK)

Bokslutsinformation 2019/12 2018/12 2017/12
Omsättning 357 839 Less Arrow 264 889 More Arrow 307 324
Finansiella kostnader 0
Resultat efter finansnetto 87 685 Less Arrow 34 190 More Arrow 97 764
Balansomslutning 414 946 Less Arrow 197 547 More Arrow 227 666
Omsättningstillgångar 277 902 Less Arrow 124 418 More Arrow 148 014
Kortfristiga skulder 107 512 Less Arrow 46 121 More Arrow 78 572
Justerat eget kapital 224 174 Less Arrow 134 175 Less Arrow 131 865
- aktiekapital 153 641 Less Arrow 151 037 More Arrow 153 480
Antal anställda (medeltal) 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Soliditet 54,0% More Arrow 67,9% Less Arrow 57,9%
Omsättning per anställd
Resultat i procent av omsättning 24,5% Less Arrow 12,9% More Arrow 31,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 42,9%
Balanslikviditet 258,5% More Arrow 269,8% Less Arrow 188,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 39,1% Less Arrow 25,5% More Arrow 74,1%
Förändring omsättning 88 383 Less Arrow -37 544 More Arrow 24 249
Förändring omsättning % 33% Less Arrow -12% More Arrow 9%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda %

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.