Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 NOK)

RESULTAT (x1000 NOK)

Mongstad Terminal DA

Bokslutsinformation (x1000 NOK)

Bokslutsinformation 2019/12 2018/12 2017/12
Omsättning 472 477 Less Arrow 355 779 More Arrow 406 206
Finansiella kostnader 0
Resultat efter finansnetto 115 776 Less Arrow 45 921 More Arrow 129 220
Balansomslutning 547 878 Less Arrow 265 331 More Arrow 300 918
Omsättningstillgångar 366 931 Less Arrow 167 109 More Arrow 195 638
Kortfristiga skulder 141 955 Less Arrow 61 946 More Arrow 103 853
Justerat eget kapital 295 990 Less Arrow 180 214 Less Arrow 174 293
- aktiekapital 202 862 Equal arrow 202 862 Equal arrow 202 862
Antal anställda (medeltal) 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Soliditet 54,0% More Arrow 67,9% Less Arrow 57,9%
Omsättning per anställd
Resultat i procent av omsättning 24,5% Less Arrow 12,9% More Arrow 31,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 42,9%
Balanslikviditet 258,5% More Arrow 269,8% Less Arrow 188,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 39,1% Less Arrow 25,5% More Arrow 74,1%
Förändring omsättning 116 698 Less Arrow -50 427 More Arrow 32 051
Förändring omsättning % 33% Less Arrow -12% More Arrow 9%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda %

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.