Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 EUR)

RESULTAT (x1000 EUR)

Mongstad Terminal DA

Bokslutsinformation (x1000 EUR)

Bokslutsinformation 2019/12 2018/12 2017/12
Omsättning 47 905 Less Arrow 35 472 More Arrow 41 280
Finansiella kostnader 0
Resultat efter finansnetto 11 739 Less Arrow 4 578 More Arrow 13 132
Balansomslutning 55 551 Less Arrow 26 454 More Arrow 30 580
Omsättningstillgångar 37 204 Less Arrow 16 661 More Arrow 19 881
Kortfristiga skulder 14 393 Less Arrow 6 176 More Arrow 10 554
Justerat eget kapital 30 011 Less Arrow 17 968 Less Arrow 17 712
- aktiekapital 20 569 Less Arrow 20 226 More Arrow 20 615
Antal anställda (medeltal) 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Soliditet 54,0% More Arrow 67,9% Less Arrow 57,9%
Omsättning per anställd
Resultat i procent av omsättning 24,5% Less Arrow 12,9% More Arrow 31,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 42,9%
Balanslikviditet 258,5% More Arrow 269,8% Less Arrow 188,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 39,1% Less Arrow 25,5% More Arrow 74,1%
Förändring omsättning 11 832 Less Arrow -5 028 More Arrow 3 257
Förändring omsättning % 33% Less Arrow -12% More Arrow 9%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda %

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.