Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Matas Operations A/S

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/03 2021/03 2020/03
Omsättning 5 442 119 Less Arrow 5 254 731 Less Arrow 4 958 086
Resultat efter finansnetto 169 575 Less Arrow 139 855 Less Arrow 36 210
Balansomslutning 4 689 733 More Arrow 5 022 237 More Arrow 6 101 370
Omsättningstillgångar 1 218 997 More Arrow 1 220 011 More Arrow 1 672 185
Kortfristiga skulder 1 326 024 More Arrow 3 119 334 Less Arrow 1 318 990
Justerat eget kapital 1 878 256 Less Arrow 1 789 477 More Arrow 1 862 139
- aktiekapital 16 680 Less Arrow 16 105 More Arrow 17 363
Antal anställda (medeltal) 1 000 Equal arrow 1 000 Equal arrow 1 000

Nyckeltal

Bokslut 2022/03 2021/03 2020/03
Soliditet 40,1% Less Arrow 35,6% Less Arrow 30,5%
Omsättning per anställd 5 442 Less Arrow 5 255 Less Arrow 4 958
Resultat i procent av omsättning 3,1% Less Arrow 2,7% Less Arrow 0,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 91,9% Less Arrow 39,1% More Arrow 126,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 9,0% Less Arrow 7,8% Less Arrow 1,9%
Förändring omsättning 136 077 More Arrow 655 775 Less Arrow -33 835
Förändring omsättning % 3% More Arrow 14% Less Arrow -1%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/03 2021/03 2020/03
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.