Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 EUR)

RESULTAT (x1000 EUR)

ANSTÄLLDA

Matas Operations A/S

Bokslutsinformation (x1000 EUR)

Bokslutsinformation 2022/03 2021/03 2020/03
Omsättning 526 399 Less Arrow 513 278 Less Arrow 447 352
Resultat efter finansnetto 16 402 Less Arrow 13 661 Less Arrow 3 267
Balansomslutning 453 623 More Arrow 490 568 More Arrow 550 506
Omsättningstillgångar 117 910 More Arrow 119 170 More Arrow 150 876
Kortfristiga skulder 128 262 More Arrow 304 694 Less Arrow 119 008
Justerat eget kapital 181 678 Less Arrow 174 795 Less Arrow 168 015
- aktiekapital 1 613 Less Arrow 1 573 Less Arrow 1 567
Antal anställda (medeltal) 1 000 Equal arrow 1 000 Equal arrow 1 000

Nyckeltal

Bokslut 2022/03 2021/03 2020/03
Soliditet 40,1% Less Arrow 35,6% Less Arrow 30,5%
Omsättning per anställd 526 Less Arrow 513 Less Arrow 447
Resultat i procent av omsättning 3,1% Less Arrow 2,7% Less Arrow 0,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 91,9% Less Arrow 39,1% More Arrow 126,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 9,0% Less Arrow 7,8% Less Arrow 1,9%
Förändring omsättning 13 162 More Arrow 64 056 Less Arrow -3 053
Förändring omsättning % 3% More Arrow 14% Less Arrow -1%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/03 2021/03 2020/03
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.