Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 DKK)

RESULTAT (x1000 DKK)

ANSTÄLLDA

Matas Operations A/S

Bokslutsinformation (x1000 DKK)

Bokslutsinformation 2022/03 2021/03 2020/03
Omsättning 3 915 300 Less Arrow 3 817 400 Less Arrow 3 341 000
Resultat efter finansnetto 122 000 Less Arrow 101 600 Less Arrow 24 400
Balansomslutning 3 374 000 More Arrow 3 648 500 More Arrow 4 111 400
Omsättningstillgångar 877 000 More Arrow 886 300 More Arrow 1 126 800
Kortfristiga skulder 954 000 More Arrow 2 266 100 Less Arrow 888 800
Justerat eget kapital 1 351 300 Less Arrow 1 300 000 Less Arrow 1 254 800
- aktiekapital 12 000 Less Arrow 11 700 Equal arrow 11 700
Antal anställda (medeltal) 1 000 Equal arrow 1 000 Equal arrow 1 000

Nyckeltal

Bokslut 2022/03 2021/03 2020/03
Soliditet 40,1% Less Arrow 35,6% Less Arrow 30,5%
Omsättning per anställd 3 915 Less Arrow 3 817 Less Arrow 3 341
Resultat i procent av omsättning 3,1% Less Arrow 2,7% Less Arrow 0,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 91,9% Less Arrow 39,1% More Arrow 126,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 9,0% Less Arrow 7,8% Less Arrow 1,9%
Förändring omsättning 97 900 More Arrow 476 400 Less Arrow -22 800
Förändring omsättning % 3% More Arrow 14% Less Arrow -1%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/03 2021/03 2020/03
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.