Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 NOK)

RESULTAT (x1000 NOK)

ANSTÄLLDA

Matas Operations A/S

Bokslutsinformation (x1000 NOK)

Bokslutsinformation 2022/03 2021/03 2020/03
Omsättning 5 063 481 More Arrow 5 136 986 More Arrow 5 167 894
Resultat efter finansnetto 157 777 Less Arrow 136 721 Less Arrow 37 742
Balansomslutning 4 363 442 More Arrow 4 909 701 More Arrow 6 359 557
Omsättningstillgångar 1 134 184 More Arrow 1 192 673 More Arrow 1 742 946
Kortfristiga skulder 1 233 765 More Arrow 3 049 438 Less Arrow 1 374 805
Justerat eget kapital 1 747 575 More Arrow 1 749 379 More Arrow 1 940 938
- aktiekapital 15 519 More Arrow 15 744 More Arrow 18 098
Antal anställda (medeltal) 1 000 Equal arrow 1 000 Equal arrow 1 000

Nyckeltal

Bokslut 2022/03 2021/03 2020/03
Soliditet 40,1% Less Arrow 35,6% Less Arrow 30,5%
Omsättning per anställd 5 063 More Arrow 5 137 More Arrow 5 168
Resultat i procent av omsättning 3,1% Less Arrow 2,7% Less Arrow 0,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 91,9% Less Arrow 39,1% More Arrow 126,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 9,0% Less Arrow 7,8% Less Arrow 1,9%
Förändring omsättning 126 610 More Arrow 641 080 Less Arrow -35 267
Förändring omsättning % 3% More Arrow 14% Less Arrow -1%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/03 2021/03 2020/03
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.