Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 NOK)

RESULTAT (x1000 NOK)

ANSTÄLLDA

Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Bokslutsinformation (x1000 NOK)

Bokslutsinformation 2019/12 2018/12 2017/12
Omsättning 219 812 Less Arrow 213 207 Less Arrow 205 278
Resultat efter finansnetto 5 316 Less Arrow 4 564 More Arrow 4 700
Balansomslutning 182 347 More Arrow 189 741 More Arrow 191 954
Omsättningstillgångar 79 883 Less Arrow 75 668 Less Arrow 74 905
Kortfristiga skulder 62 955 More Arrow 66 016 Less Arrow 63 892
Justerat eget kapital 87 465 More Arrow 88 129 Less Arrow 86 935
- aktiekapital 5 943 More Arrow 6 045 Less Arrow 5 949
Antal anställda (medeltal) 150 Equal arrow 150 Equal arrow 150

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Soliditet 48,0% Less Arrow 46,4% Less Arrow 45,3%
Omsättning per anställd 1 465 Less Arrow 1 421 Less Arrow 1 369
Resultat i procent av omsättning 2,4% Less Arrow 2,1% More Arrow 2,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 126,9% Less Arrow 114,6% More Arrow 117,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 6,1% Less Arrow 5,2% More Arrow 5,4%
Förändring omsättning 10 220 Less Arrow 4 608
Förändring omsättning % 5% Less Arrow 2%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Less Arrow -50
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.