Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 2018/12 2017/12
Omsättning 232 536 Less Arrow 218 425 Less Arrow 205 475
Resultat efter finansnetto 5 623 Less Arrow 4 676 More Arrow 4 705
Balansomslutning 192 902 More Arrow 194 385 Less Arrow 192 137
Omsättningstillgångar 84 507 Less Arrow 77 520 Less Arrow 74 976
Kortfristiga skulder 66 599 More Arrow 67 632 Less Arrow 63 953
Justerat eget kapital 92 528 Less Arrow 90 286 Less Arrow 87 019
- aktiekapital 6 287 Less Arrow 6 193 Less Arrow 5 955
Antal anställda (medeltal) 150 Equal arrow 150 Equal arrow 150

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Soliditet 48,0% Less Arrow 46,4% Less Arrow 45,3%
Omsättning per anställd 1 550 Less Arrow 1 456 Less Arrow 1 370
Resultat i procent av omsättning 2,4% Less Arrow 2,1% More Arrow 2,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 126,9% Less Arrow 114,6% More Arrow 117,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 6,1% Less Arrow 5,2% More Arrow 5,4%
Förändring omsättning 10 811 Less Arrow 4 721
Förändring omsättning % 5% Less Arrow 2%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Less Arrow -50
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.