Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 EUR)

RESULTAT (x1000 EUR)

ANSTÄLLDA

Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Bokslutsinformation (x1000 EUR)

Bokslutsinformation 2019/12 2018/12 2017/12
Omsättning 22 287 Less Arrow 21 257 Less Arrow 20 861
Resultat efter finansnetto 539 Less Arrow 455 More Arrow 478
Balansomslutning 18 489 More Arrow 18 918 More Arrow 19 507
Omsättningstillgångar 8 100 Less Arrow 7 544 More Arrow 7 612
Kortfristiga skulder 6 383 More Arrow 6 582 Less Arrow 6 493
Justerat eget kapital 8 868 Less Arrow 8 787 More Arrow 8 835
- aktiekapital 603 Equal arrow 603 More Arrow 605
Antal anställda (medeltal) 150 Equal arrow 150 Equal arrow 150

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Soliditet 48,0% Less Arrow 46,4% Less Arrow 45,3%
Omsättning per anställd 149 Less Arrow 142 Less Arrow 139
Resultat i procent av omsättning 2,4% Less Arrow 2,1% More Arrow 2,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 126,9% Less Arrow 114,6% More Arrow 117,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 6,1% Less Arrow 5,2% More Arrow 5,4%
Förändring omsättning 1 036 Less Arrow 459
Förändring omsättning % 5% Less Arrow 2%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Less Arrow -50
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.