Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 DKK)

RESULTAT (x1000 DKK)

ANSTÄLLDA

Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Bokslutsinformation (x1000 DKK)

Bokslutsinformation 2019/12 2018/12 2017/12
Omsättning 166 479 Less Arrow 158 739 Less Arrow 155 308
Resultat efter finansnetto 4 026 Less Arrow 3 398 More Arrow 3 556
Balansomslutning 138 104 More Arrow 141 268 More Arrow 145 227
Omsättningstillgångar 60 501 Less Arrow 56 337 More Arrow 56 671
Kortfristiga skulder 47 680 More Arrow 49 151 Less Arrow 48 339
Justerat eget kapital 66 243 Less Arrow 65 615 More Arrow 65 773
- aktiekapital 4 501 Equal arrow 4 501 Equal arrow 4 501
Antal anställda (medeltal) 150 Equal arrow 150 Equal arrow 150

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Soliditet 48,0% Less Arrow 46,4% Less Arrow 45,3%
Omsättning per anställd 1 110 Less Arrow 1 058 Less Arrow 1 035
Resultat i procent av omsättning 2,4% Less Arrow 2,1% More Arrow 2,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 126,9% Less Arrow 114,6% More Arrow 117,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 6,1% Less Arrow 5,2% More Arrow 5,4%
Förändring omsättning 7 740 Less Arrow 3 431
Förändring omsättning % 5% Less Arrow 2%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Less Arrow -50
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.