Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 NOK)

RESULTAT (x1000 NOK)

ANSTÄLLDA

Handelsbanken

Bokslutsinformation (x1000 NOK)

Bokslutsinformation 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Räntenetto 29 737 593 26 539 264 29 027 549
Övriga rörelseintäkter 11 896 636 12 175 978 13 180 642
Rörelseresultat 21 004 935 19 596 487 21 425 345
Balansomslutning 2 495 581 657 2 639 197 520
Utlåning till allmänheten 1 864 978 058 1 953 098 856
Inlåning från allmänheten 787 673 718 788 845 095
Justerat eget kapital 129 529 804 134 221 545
- aktiekapital 2 861 640 3 093 202
Antal anställda (medeltal) 11 832 11 759 11 819
- varav i Sverige 7 263
61,5%
- varav i utlandet 4 556
38,5%
Antal kontor 832 849

Nyckeltal

Bokslut 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Soliditet 5,2% Less Arrow 5,1%
Omsättning per anställd
Resultat i procent av omsättning
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 15,1% More Arrow 16,0%
Förändring omsättning
Förändring omsättning %
Förändring ant. anställda 73 Less Arrow -60 More Arrow 127
Förändring ant. anställda % 1% Less Arrow -1% More Arrow 1%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 More Arrow 230 206 358

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.