Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 DKK)

RESULTAT (x1000 DKK)

ANSTÄLLDA

Handelsbanken

Bokslutsinformation (x1000 DKK)

Bokslutsinformation 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Räntenetto 22 498 644 21 714 394 22 660 255
Övriga rörelseintäkter 9 000 667 9 962 371 10 289 422
Rörelseresultat 15 891 755 16 033 822 16 725 621
Balansomslutning 2 041 881 984 2 060 280 336
Utlåning till allmänheten 1 525 922 859 1 524 679 808
Inlåning från allmänheten 644 473 712 615 809 171
Justerat eget kapital 105 981 134 104 779 581
- aktiekapital 2 341 390 2 414 698
Antal anställda (medeltal) 11 832 11 759 11 819
- varav i Sverige 7 263
61,5%
- varav i utlandet 4 556
38,5%
Antal kontor 832 849

Nyckeltal

Bokslut 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Soliditet 5,2% Less Arrow 5,1%
Omsättning per anställd
Resultat i procent av omsättning
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 15,1% More Arrow 16,0%
Förändring omsättning
Förändring omsättning %
Förändring ant. anställda 73 Less Arrow -60 More Arrow 127
Förändring ant. anställda % 1% Less Arrow -1% More Arrow 1%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 More Arrow 179 709 790

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.