Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Handelsbanken

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Räntenetto 29 766 000 27 943 000 27 740 000
Övriga rörelseintäkter 11 908 000 12 820 000 12 596 000
Rörelseresultat 21 025 000 20 633 000 20 475 000
Balansomslutning 2 627 580 000 2 522 133 000
Utlåning till allmänheten 1 963 622 000 1 866 467 000
Inlåning från allmänheten 829 336 000 753 855 000
Justerat eget kapital 136 381 000 128 268 000
- aktiekapital 3 013 000 2 956 000
Antal anställda (medeltal) 11 832 11 759 11 819
- varav i Sverige 7 263
61,5%
- varav i utlandet 4 556
38,5%
Antal kontor 832 849

Nyckeltal

Bokslut 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Soliditet 5,2% Less Arrow 5,1%
Omsättning per anställd
Resultat i procent av omsättning
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 15,1% More Arrow 16,0%
Förändring omsättning
Förändring omsättning %
Förändring ant. anställda 73 Less Arrow -60 More Arrow 127
Förändring ant. anställda % 1% Less Arrow -1% More Arrow 1%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 More Arrow 219 995 301

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.