Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 EUR)

RESULTAT (x1000 EUR)

ANSTÄLLDA

Handelsbanken

Bokslutsinformation (x1000 EUR)

Bokslutsinformation 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Räntenetto 3 022 021 2 920 800 3 036 672
Övriga rörelseintäkter 1 208 971 1 340 037 1 378 872
Rörelseresultat 2 134 583 2 156 707 2 241 379
Balansomslutning 274 653 231 276 095 567
Utlåning till allmänheten 205 251 649 204 320 416
Inlåning från allmänheten 86 688 060 82 523 810
Justerat eget kapital 14 255 506 14 041 379
- aktiekapital 314 940 323 591
Antal anställda (medeltal) 11 832 11 759 11 819
- varav i Sverige 7 263
61,5%
- varav i utlandet 4 556
38,5%
Antal kontor 832 849

Nyckeltal

Bokslut 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Soliditet 5,2% Less Arrow 5,1%
Omsättning per anställd
Resultat i procent av omsättning
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 15,1% More Arrow 16,0%
Förändring omsättning
Förändring omsättning %
Förändring ant. anställda 73 Less Arrow -60 More Arrow 127
Förändring ant. anställda % 1% Less Arrow -1% More Arrow 1%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 More Arrow 24 082 682

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.