Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Grundfos A/S

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 5 477 275 Less Arrow 2 432 166 Less Arrow 2 278 745
Resultat efter finansnetto 691 293 Less Arrow 308 750 Less Arrow 271 254
Balansomslutning 2 981 856 Less Arrow 2 820 714 Less Arrow 2 614 003
Omsättningstillgångar 1 786 204 Less Arrow 746 611 Less Arrow 587 437
Kortfristiga skulder 1 015 398 More Arrow 1 079 849 Less Arrow 746 328
Justerat eget kapital 5 731 657 Less Arrow 1 684 048 Less Arrow 1 671 373
- aktiekapital 273 557 Less Arrow 251 399 Less Arrow 246 640
Antal anställda (medeltal) 1 000 Equal arrow 1 000 Equal arrow 1 000

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 192,2% Less Arrow 59,7% More Arrow 63,9%
Omsättning per anställd 5 477 Less Arrow 2 432 Less Arrow 2 279
Resultat i procent av omsättning 12,6% More Arrow 12,7% Less Arrow 11,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 175,9% Less Arrow 69,1% More Arrow 78,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 12,1% More Arrow 18,3% Less Arrow 16,2%
Förändring omsättning 2 830 738 Less Arrow 109 455 Less Arrow -182 632
Förändring omsättning % 107% Less Arrow 5% Less Arrow -7%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.