Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 EUR)

RESULTAT (x1000 EUR)

ANSTÄLLDA

Grundfos A/S

Bokslutsinformation (x1000 EUR)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 492 193 Less Arrow 237 820 Less Arrow 227 023
Resultat efter finansnetto 62 120 Less Arrow 30 190 Less Arrow 27 024
Balansomslutning 267 952 More Arrow 275 813 Less Arrow 260 424
Omsättningstillgångar 160 510 Less Arrow 73 005 Less Arrow 58 524
Kortfristiga skulder 91 245 More Arrow 105 589 Less Arrow 74 354
Justerat eget kapital 515 052 Less Arrow 164 668 More Arrow 166 513
- aktiekapital 24 582 Equal arrow 24 582 Less Arrow 24 572
Antal anställda (medeltal) 1 000 Equal arrow 1 000 Equal arrow 1 000

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 192,2% Less Arrow 59,7% More Arrow 63,9%
Omsättning per anställd 492 Less Arrow 238 Less Arrow 227
Resultat i procent av omsättning 12,6% More Arrow 12,7% Less Arrow 11,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 175,9% Less Arrow 69,1% More Arrow 78,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 12,1% More Arrow 18,3% Less Arrow 16,2%
Förändring omsättning 254 373 Less Arrow 10 703 Less Arrow -18 195
Förändring omsättning % 107% Less Arrow 5% Less Arrow -7%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.