Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 DKK)

RESULTAT (x1000 DKK)

ANSTÄLLDA

Grundfos A/S

Bokslutsinformation (x1000 DKK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 3 660 097 Less Arrow 1 768 504 Less Arrow 1 688 916
Resultat efter finansnetto 461 945 Less Arrow 224 502 Less Arrow 201 043
Balansomslutning 1 992 575 More Arrow 2 051 030 Less Arrow 1 937 396
Omsättningstillgångar 1 193 601 Less Arrow 542 884 Less Arrow 435 385
Kortfristiga skulder 678 523 More Arrow 785 192 Less Arrow 553 149
Justerat eget kapital 3 830 084 Less Arrow 1 224 524 More Arrow 1 238 756
- aktiekapital 182 800 Equal arrow 182 800 Equal arrow 182 800
Antal anställda (medeltal) 1 000 Equal arrow 1 000 Equal arrow 1 000

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 192,2% Less Arrow 59,7% More Arrow 63,9%
Omsättning per anställd 3 660 Less Arrow 1 769 Less Arrow 1 689
Resultat i procent av omsättning 12,6% More Arrow 12,7% Less Arrow 11,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 175,9% Less Arrow 69,1% More Arrow 78,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 12,1% More Arrow 18,3% Less Arrow 16,2%
Förändring omsättning 1 891 593 Less Arrow 79 588 Less Arrow -135 360
Förändring omsättning % 107% Less Arrow 5% Less Arrow -7%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.