Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 NOK)

RESULTAT (x1000 NOK)

ANSTÄLLDA

Grundfos A/S

Bokslutsinformation (x1000 NOK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 5 181 024 Less Arrow 2 371 902 More Arrow 2 387 216
Resultat efter finansnetto 653 903 Less Arrow 301 100 Less Arrow 284 166
Balansomslutning 2 820 575 Less Arrow 2 750 823 Less Arrow 2 738 433
Omsättningstillgångar 1 689 593 Less Arrow 728 111 Less Arrow 615 400
Kortfristiga skulder 960 478 More Arrow 1 053 093 Less Arrow 781 854
Justerat eget kapital 5 421 647 Less Arrow 1 642 321 More Arrow 1 750 933
- aktiekapital 258 761 Less Arrow 245 170 More Arrow 258 381
Antal anställda (medeltal) 1 000 Equal arrow 1 000 Equal arrow 1 000

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 192,2% Less Arrow 59,7% More Arrow 63,9%
Omsättning per anställd 5 181 Less Arrow 2 372 More Arrow 2 387
Resultat i procent av omsättning 12,6% More Arrow 12,7% Less Arrow 11,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 175,9% Less Arrow 69,1% More Arrow 78,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 12,1% More Arrow 18,3% Less Arrow 16,2%
Förändring omsättning 2 677 631 Less Arrow 106 743 Less Arrow -191 326
Förändring omsättning % 107% Less Arrow 5% Less Arrow -7%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.