Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 EUR)

RESULTAT (x1000 EUR)

ANSTÄLLDA

Centrica Energy Trading A/S

Bokslutsinformation (x1000 EUR)

Bokslutsinformation 2019/12 2018/12 2017/12
Omsättning 10 418 903 Less Arrow 9 274 758 Less Arrow 4 321 444
Resultat efter finansnetto 34 438 Less Arrow 26 269 More Arrow 35 172
Balansomslutning 586 273 Less Arrow 566 044 Less Arrow 363 856
Omsättningstillgångar 545 320 Less Arrow 510 636 Less Arrow 334 603
Kortfristiga skulder 421 275 Less Arrow 420 099 Less Arrow 238 291
Justerat eget kapital 144 740 Less Arrow 115 882 Less Arrow 102 892
- aktiekapital 16 534 More Arrow 16 539 More Arrow 16 589
Antal anställda (medeltal) 350 Equal arrow 350 Equal arrow 350

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Soliditet 24,7% Less Arrow 20,5% More Arrow 28,3%
Omsättning per anställd 29 768 Less Arrow 26 499 Less Arrow 12 347
Resultat i procent av omsättning 0,3% Equal arrow 0,3% More Arrow 0,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 129,4% Less Arrow 121,6% More Arrow 140,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 23,8% Less Arrow 22,7% More Arrow 34,2%
Förändring omsättning 1 146 876 More Arrow 4 966 394 Less Arrow 4 318 957
Förändring omsättning % 12% More Arrow 115% More Arrow 173694%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.