Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Centrica Energy Trading A/S

RANKNING

Samtliga företag på sajten presenteras med information om vilken placering de har totalt sett och även i sin bransch. Denna rankning återfinns både på nationell och nordisk nivå och visas för en rad olika nyckeltal som t.ex. omsättning, antal anställda och resultat. Dotterbolag inkluderas i denna rankning.

Geografisk rankning

Danmark Placering
Norden Placering
- Antal anställda 120
- Antal anställda 1 979

Branschrankning

Bransch: 35 Försörjning av el, gas, värme och kyla

Danmark Placering
Norden Placering
- Antal anställda 3
- Antal anställda 27
- Balansomslutning 14
- Balansomslutning 73
- Lönsamhet 71
- Lönsamhet 1 028
- Omsättning 1
- Omsättning 3
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 31
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 389
- Resultat 9
- Resultat 74
- Soliditet 113
- Soliditet 1 012

Bransch: 71 Arkitekt- Och teknisk konsultverksamhet; Teknisk provning och analys

Danmark Placering
Norden Placering
- Antal anställda 4
- Antal anställda 74
- Balansomslutning 5
- Balansomslutning 22
- Lönsamhet 110
- Lönsamhet 13 363
- Omsättning 1
- Omsättning 1
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 561
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 10 491
- Resultat 5
- Resultat 23
- Soliditet 748
- Soliditet 16 087