Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Centrica Energy Trading A/S

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 2018/12 2017/12
Omsättning 108 706 668 Less Arrow 95 300 926 Less Arrow 42 564 922
Resultat efter finansnetto 359 317 Less Arrow 269 918 More Arrow 346 430
Balansomslutning 6 116 939 Less Arrow 5 816 270 Less Arrow 3 583 870
Omsättningstillgångar 5 689 651 Less Arrow 5 246 939 Less Arrow 3 295 738
Kortfristiga skulder 4 395 415 Less Arrow 4 316 643 Less Arrow 2 347 091
Justerat eget kapital 1 510 159 Less Arrow 1 190 727 Less Arrow 1 013 457
- aktiekapital 172 513 Less Arrow 169 946 Less Arrow 163 401
Antal anställda (medeltal) 350 Equal arrow 350 Equal arrow 350

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Soliditet 24,7% Less Arrow 20,5% More Arrow 28,3%
Omsättning per anställd 310 590 Less Arrow 272 288 Less Arrow 121 614
Resultat i procent av omsättning 0,3% Equal arrow 0,3% More Arrow 0,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 129,4% Less Arrow 121,6% More Arrow 140,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 23,8% Less Arrow 22,7% More Arrow 34,2%
Förändring omsättning 11 966 049 More Arrow 51 031 184 Less Arrow 42 540 431
Förändring omsättning % 12% More Arrow 115% More Arrow 173694%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.