Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Centrica Energy Trading A/S

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 2017/12 2016/12
Omsättning 95 300 926 Less Arrow 42 564 922 Less Arrow 23 822
Resultat efter finansnetto 269 918 More Arrow 346 430 Less Arrow 158
Balansomslutning 5 816 270 Less Arrow 3 583 870 Less Arrow 2 785
Omsättningstillgångar 5 246 939 Less Arrow 3 295 738 Less Arrow 2 678
Kortfristiga skulder 4 316 643 Less Arrow 2 347 091 Less Arrow 2 056
Justerat eget kapital 1 190 727 Less Arrow 1 013 457 Less Arrow 717
- aktiekapital 169 946 Less Arrow 163 401 Less Arrow 160
Antal anställda (medeltal) 350 Equal arrow 350 Equal arrow 350

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 2017/12 2016/12
Soliditet 20,5% More Arrow 28,3% Less Arrow 25,7%
Omsättning per anställd 272 288 Less Arrow 121 614 Less Arrow 68
Resultat i procent av omsättning 0,3% More Arrow 0,8% Less Arrow 0,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 121,6% More Arrow 140,4% Less Arrow 130,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 22,7% More Arrow 34,2% Less Arrow 22,0%
Förändring omsättning 51 031 184 Less Arrow 42 540 431 Less Arrow -26 193 615
Förändring omsättning % 115% More Arrow 173694%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 More Arrow 128
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 2017/12 2016/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.