Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 DKK)

RESULTAT (x1000 DKK)

ANSTÄLLDA

Centrica Energy Trading A/S

Bokslutsinformation (x1000 DKK)

Bokslutsinformation 2019/12 2018/12 2017/12
Omsättning 77 826 081 Less Arrow 69 259 259 Less Arrow 32 172 715
Resultat efter finansnetto 257 245 Less Arrow 196 161 More Arrow 261 849
Balansomslutning 4 379 284 Less Arrow 4 226 932 Less Arrow 2 708 870
Omsättningstillgångar 4 073 377 Less Arrow 3 813 175 Less Arrow 2 491 085
Kortfristiga skulder 3 146 798 Less Arrow 3 137 089 Less Arrow 1 774 050
Justerat eget kapital 1 081 164 Less Arrow 865 352 Less Arrow 766 022
- aktiekapital 123 507 Equal arrow 123 507 Equal arrow 123 507
Antal anställda (medeltal) 350 Equal arrow 350 Equal arrow 350

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Soliditet 24,7% Less Arrow 20,5% More Arrow 28,3%
Omsättning per anställd 222 360 Less Arrow 197 884 Less Arrow 91 922
Resultat i procent av omsättning 0,3% Equal arrow 0,3% More Arrow 0,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 129,4% Less Arrow 121,6% More Arrow 140,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 23,8% Less Arrow 22,7% More Arrow 34,2%
Förändring omsättning 8 566 822 More Arrow 37 086 544 Less Arrow 32 154 203
Förändring omsättning % 12% More Arrow 115% More Arrow 173694%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.