Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Afry AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Omsättning 20 104 000 Less Arrow 18 991 000 More Arrow 19 792 000
Finansiella kostnader 372 000 More Arrow 481 000 Less Arrow 416 000
Resultat efter finansnetto 1 393 000 Less Arrow 1 270 000 Less Arrow 1 039 000
EBITDA 2 221 000 Less Arrow 2 126 000 Less Arrow 1 933 000
Balansomslutning 25 913 000 Less Arrow 23 610 000 More Arrow 24 375 000
Omsättningstillgångar 9 056 000 Less Arrow 7 593 000 Less Arrow 7 503 000
Kortfristiga skulder 7 872 000 Less Arrow 7 200 000 Less Arrow 6 667 000
Justerat eget kapital 10 992 000 Less Arrow 10 096 000 Less Arrow 9 367 000
- aktiekapital 283 000 Less Arrow 282 000 Less Arrow 193 000
Antal anställda (medeltal) 15 647 Less Arrow 15 271 Less Arrow 14 680

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Soliditet 42,4% More Arrow 42,8% Less Arrow 38,4%
Omsättning per anställd 1 285 Less Arrow 1 244 More Arrow 1 348
Resultat i procent av omsättning 6,9% Less Arrow 6,7% Less Arrow 5,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 6,8% More Arrow 7,4% Less Arrow 6,0%
Balanslikviditet 115,0% Less Arrow 105,5% More Arrow 112,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 12,7% Less Arrow 12,6% Less Arrow 11,1%
Förändring omsättning 1 113 000 Less Arrow -801 000 More Arrow 5 817 000
Förändring omsättning % 6% Less Arrow -4% More Arrow 42%
Förändring ant. anställda 376 More Arrow 591 More Arrow 12 168
Förändring ant. anställda % 2% More Arrow 4% More Arrow 484%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.