Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 NOK)

RESULTAT (x1000 NOK)

ANSTÄLLDA

Afry AB

Bokslutsinformation (x1000 NOK)

Bokslutsinformation 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Omsättning 19 605 867 More Arrow 19 895 000 Less Arrow 18 709 032
Finansiella kostnader 362 783 More Arrow 503 896 Less Arrow 393 238
Resultat efter finansnetto 1 358 485 Less Arrow 1 330 454 Less Arrow 982 149
EBITDA 2 165 969 More Arrow 2 227 201 Less Arrow 1 827 231
Balansomslutning 25 270 933 Less Arrow 24 733 871 Less Arrow 23 041 262
Omsättningstillgångar 8 831 612 Less Arrow 7 954 438 Less Arrow 7 092 455
Kortfristiga skulder 7 676 949 Less Arrow 7 542 731 Less Arrow 6 302 199
Justerat eget kapital 10 719 643 Less Arrow 10 576 585 Less Arrow 8 854 462
- aktiekapital 275 988 More Arrow 295 424 Less Arrow 182 440
Antal anställda (medeltal) 15 647 Less Arrow 15 271 Less Arrow 14 680

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Soliditet 42,4% More Arrow 42,8% Less Arrow 38,4%
Omsättning per anställd 1 253 More Arrow 1 303 Less Arrow 1 274
Resultat i procent av omsättning 6,9% Less Arrow 6,7% Less Arrow 5,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 6,8% More Arrow 7,4% Less Arrow 6,0%
Balanslikviditet 115,0% Less Arrow 105,5% More Arrow 112,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 12,7% Less Arrow 12,6% Less Arrow 11,1%
Förändring omsättning 1 085 422 Less Arrow -839 129 More Arrow 5 498 709
Förändring omsättning % 6% Less Arrow -4% More Arrow 42%
Förändring ant. anställda 376 More Arrow 591 More Arrow 12 168
Förändring ant. anställda % 2% More Arrow 4% More Arrow 484%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.