Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Afry AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Omsättning 23 552 000 Less Arrow 20 104 000 Less Arrow 18 991 000
Finansiella kostnader 1 002 000 Less Arrow 372 000 More Arrow 481 000
Resultat efter finansnetto 1 220 000 More Arrow 1 393 000 Less Arrow 1 270 000
EBITDA 2 146 000 More Arrow 2 221 000 Less Arrow 2 126 000
Balansomslutning 27 996 000 Less Arrow 25 913 000 Less Arrow 23 610 000
Omsättningstillgångar 9 779 000 Less Arrow 9 056 000 Less Arrow 7 593 000
Kortfristiga skulder 8 976 000 Less Arrow 7 872 000 Less Arrow 7 200 000
Justerat eget kapital 12 176 000 Less Arrow 10 992 000 Less Arrow 10 096 000
- aktiekapital 283 000 Equal arrow 283 000 Less Arrow 282 000
Antal anställda (medeltal) 17 340 Less Arrow 15 647 Less Arrow 15 271

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Soliditet 43,5% Less Arrow 42,4% More Arrow 42,8%
Omsättning per anställd 1 358 Less Arrow 1 285 Less Arrow 1 244
Resultat i procent av omsättning 5,2% More Arrow 6,9% Less Arrow 6,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 7,9% Less Arrow 6,8% More Arrow 7,4%
Balanslikviditet 108,9% More Arrow 115,0% Less Arrow 105,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 10,0% More Arrow 12,7% Less Arrow 12,6%
Förändring omsättning 3 448 000 Less Arrow 1 113 000 Less Arrow -801 000
Förändring omsättning % 17% Less Arrow 6% Less Arrow -4%
Förändring ant. anställda 1 693 Less Arrow 376 More Arrow 591
Förändring ant. anställda % 11% Less Arrow 2% More Arrow 4%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.