Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 DKK)

RESULTAT (x1000 DKK)

ANSTÄLLDA

Afry AB

Bokslutsinformation (x1000 DKK)

Bokslutsinformation 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Omsättning 14 618 249 Less Arrow 14 075 382 More Arrow 14 169 635
Finansiella kostnader 270 493 More Arrow 356 498 Less Arrow 297 826
Resultat efter finansnetto 1 012 894 Less Arrow 941 274 Less Arrow 743 849
EBITDA 1 614 959 Less Arrow 1 575 708 Less Arrow 1 383 888
Balansomslutning 18 842 156 Less Arrow 17 498 803 Less Arrow 17 450 730
Omsättningstillgångar 6 584 902 Less Arrow 5 627 633 Less Arrow 5 371 603
Kortfristiga skulder 5 723 978 Less Arrow 5 336 357 Less Arrow 4 773 088
Justerat eget kapital 7 992 628 Less Arrow 7 482 758 Less Arrow 6 706 092
- aktiekapital 205 778 More Arrow 209 007 Less Arrow 138 174
Antal anställda (medeltal) 15 647 Less Arrow 15 271 Less Arrow 14 680

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Soliditet 42,4% More Arrow 42,8% Less Arrow 38,4%
Omsättning per anställd 934 Less Arrow 922 More Arrow 965
Resultat i procent av omsättning 6,9% Less Arrow 6,7% Less Arrow 5,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 6,8% More Arrow 7,4% Less Arrow 6,0%
Balanslikviditet 115,0% Less Arrow 105,5% More Arrow 112,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 12,7% Less Arrow 12,6% Less Arrow 11,1%
Förändring omsättning 809 297 Less Arrow -593 670 More Arrow 4 164 550
Förändring omsättning % 6% Less Arrow -4% More Arrow 42%
Förändring ant. anställda 376 More Arrow 591 More Arrow 12 168
Förändring ant. anställda % 2% More Arrow 4% More Arrow 484%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.