Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 NOK)

RESULTAT (x1000 NOK)

ANSTÄLLDA

Vitfoss A/S

Bokslutsinformation (x1000 NOK)

Bokslutsinformation 2019/12 2018/12 2017/12
Omsättning 1 433 611 More Arrow 1 569 624 Less Arrow 1 484 242
Resultat efter finansnetto 58 734 More Arrow 89 392 More Arrow 326 685
Balansomslutning 3 630 153 Less Arrow 3 079 665 Less Arrow 2 922 088
Omsättningstillgångar 783 500 Less Arrow 404 260 More Arrow 463 075
Kortfristiga skulder 2 933 202 Less Arrow 2 031 070 Less Arrow 1 933 619
Justerat eget kapital 509 270 More Arrow 844 879 Less Arrow 774 954
- aktiekapital 198 055 More Arrow 201 470 Less Arrow 198 264
Antal anställda (medeltal) 150 Equal arrow 150 Equal arrow 150

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Soliditet 14,0% More Arrow 27,4% Less Arrow 26,5%
Omsättning per anställd 9 557 More Arrow 10 464 Less Arrow 9 895
Resultat i procent av omsättning 4,1% More Arrow 5,7% More Arrow 22,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 26,7% Less Arrow 19,9% More Arrow 23,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 11,5% Less Arrow 10,6% More Arrow 42,2%
Förändring omsättning -109 408 More Arrow 61 377 Less Arrow -10 166
Förändring omsättning % -7% More Arrow 4% Less Arrow -1%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.