Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 DKK)

RESULTAT (x1000 DKK)

ANSTÄLLDA

Vitfoss A/S

Bokslutsinformation (x1000 DKK)

Bokslutsinformation 2019/12 2018/12 2017/12
Omsättning 1 085 772 More Arrow 1 168 634 Less Arrow 1 122 937
Resultat efter finansnetto 44 483 More Arrow 66 555 More Arrow 247 161
Balansomslutning 2 749 364 Less Arrow 2 292 907 Less Arrow 2 210 771
Omsättningstillgångar 593 398 Less Arrow 300 984 More Arrow 350 350
Kortfristiga skulder 2 221 515 Less Arrow 1 512 195 Less Arrow 1 462 923
Justerat eget kapital 385 705 More Arrow 629 039 Less Arrow 586 309
- aktiekapital 150 001 Equal arrow 150 001 Equal arrow 150 001
Antal anställda (medeltal) 150 Equal arrow 150 Equal arrow 150

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Soliditet 14,0% More Arrow 27,4% Less Arrow 26,5%
Omsättning per anställd 7 238 More Arrow 7 791 Less Arrow 7 486
Resultat i procent av omsättning 4,1% More Arrow 5,7% More Arrow 22,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 26,7% Less Arrow 19,9% More Arrow 23,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 11,5% Less Arrow 10,6% More Arrow 42,2%
Förändring omsättning -82 862 More Arrow 45 697 Less Arrow -7 691
Förändring omsättning % -7% More Arrow 4% Less Arrow -1%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.