Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 EUR)

RESULTAT (x1000 EUR)

ANSTÄLLDA

Vitfoss A/S

Bokslutsinformation (x1000 EUR)

Bokslutsinformation 2019/12 2018/12 2017/12
Omsättning 145 357 More Arrow 156 496 Less Arrow 150 833
Resultat efter finansnetto 5 955 More Arrow 8 913 More Arrow 33 199
Balansomslutning 368 069 Less Arrow 307 051 Less Arrow 296 951
Omsättningstillgångar 79 441 Less Arrow 40 306 More Arrow 47 059
Kortfristiga skulder 297 404 Less Arrow 202 504 Less Arrow 196 500
Justerat eget kapital 51 636 More Arrow 84 237 Less Arrow 78 753
- aktiekapital 20 081 More Arrow 20 087 More Arrow 20 148
Antal anställda (medeltal) 150 Equal arrow 150 Equal arrow 150

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Soliditet 14,0% More Arrow 27,4% Less Arrow 26,5%
Omsättning per anställd 969 More Arrow 1 043 Less Arrow 1 006
Resultat i procent av omsättning 4,1% More Arrow 5,7% More Arrow 22,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 26,7% Less Arrow 19,9% More Arrow 23,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 11,5% Less Arrow 10,6% More Arrow 42,2%
Förändring omsättning -11 093 More Arrow 6 119 Less Arrow -1 033
Förändring omsättning % -7% More Arrow 4% Less Arrow -1%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.