Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 NOK)

RESULTAT (x1000 NOK)

ANSTÄLLDA

Verdo A/S

Bokslutsinformation (x1000 NOK)

Bokslutsinformation 2019/12 2018/12 2017/12
Omsättning 118 180 Less Arrow 110 220 More Arrow 122 221
Resultat efter finansnetto -314 365 More Arrow 67 961 More Arrow 70 550
Balansomslutning 2 662 533 More Arrow 3 633 601 More Arrow 3 864 671
Omsättningstillgångar 719 976 More Arrow 993 065 More Arrow 1 046 473
Kortfristiga skulder 1 304 598 More Arrow 1 899 913 More Arrow 1 949 664
Justerat eget kapital 1 137 577 More Arrow 1 504 447 More Arrow 1 659 363
- aktiekapital 347 287 More Arrow 353 275 Less Arrow 347 652
Antal anställda (medeltal) 75 Equal arrow 75 Equal arrow 75

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Soliditet 42,7% Less Arrow 41,4% More Arrow 42,9%
Omsättning per anställd 1 576 Less Arrow 1 470 More Arrow 1 630
Resultat i procent av omsättning -266,0% More Arrow 61,7% Less Arrow 57,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 55,2% Less Arrow 52,3% More Arrow 53,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -27,6% More Arrow 4,5% Less Arrow 4,3%
Förändring omsättning 9 829 Less Arrow -13 978 More Arrow 12 464
Förändring omsättning % 9% Less Arrow -11% More Arrow 11%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.