Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Verdo A/S

RANKNING

Samtliga företag på sajten presenteras med information om vilken placering de har totalt sett och även i sin bransch. Denna rankning återfinns både på nationell och nordisk nivå och visas för en rad olika nyckeltal som t.ex. omsättning, antal anställda och resultat. Dotterbolag inkluderas i denna rankning.

Geografisk rankning

Danmark Placering
Norden Placering
- Antal anställda 1 816
- Antal anställda 9 338

Branschrankning

Bransch: 64 Finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet

Danmark Placering
Norden Placering
- Antal anställda 30
- Antal anställda 867
- Balansomslutning 46
- Balansomslutning 319
- Lönsamhet 58
- Lönsamhet 987
- Omsättning 48
- Omsättning 1 483
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 573
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 4 771
- Resultat 85
- Resultat 532
- Soliditet 700
- Soliditet 4 894

Bransch: 35 Försörjning av el, gas, värme och kyla

Danmark Placering
Norden Placering
- Antal anställda 18
- Antal anställda 118
- Balansomslutning 19
- Balansomslutning 98
- Lönsamhet 8
- Lönsamhet 59
- Omsättning 68
- Omsättning 520
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 81
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 923
- Resultat 25
- Resultat 191
- Soliditet 62
- Soliditet 628