Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Verdo A/S

RANKNING

Samtliga företag på sajten presenteras med information om vilken placering de har totalt sett och även i sin bransch. Denna rankning återfinns både på nationell och nordisk nivå och visas för en rad olika nyckeltal som t.ex. omsättning, antal anställda och resultat. Dotterbolag inkluderas i denna rankning.

Geografisk rankning

Danmark Placering
Norden Placering
- Antal anställda 1 779
- Antal anställda 8 674

Branschrankning

Bransch: 64 Finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet

Danmark Placering
Norden Placering
- Antal anställda 28
- Antal anställda 809
- Balansomslutning 45
- Balansomslutning 304
- Lönsamhet 59
- Lönsamhet 909
- Omsättning 44
- Omsättning 1 394
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 557
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 4 443
- Resultat 81
- Resultat 487
- Soliditet 681
- Soliditet 4 613

Bransch: 35 Försörjning av el, gas, värme och kyla

Danmark Placering
Norden Placering
- Antal anställda 18
- Antal anställda 115
- Balansomslutning 19
- Balansomslutning 94
- Lönsamhet 8
- Lönsamhet 57
- Omsättning 68
- Omsättning 506
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 82
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 875
- Resultat 25
- Resultat 185
- Soliditet 63
- Soliditet 593