Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Verdo A/S

RANKNING

Samtliga företag på sajten presenteras med information om vilken placering de har totalt sett och även i sin bransch. Denna rankning återfinns både på nationell och nordisk nivå och visas för en rad olika nyckeltal som t.ex. omsättning, antal anställda och resultat. Dotterbolag inkluderas i denna rankning.

Geografisk rankning

Danmark Placering
Norden Placering
- Antal anställda 1 803
- Antal anställda 8 791

Branschrankning

Bransch: 64 Finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet

Danmark Placering
Norden Placering
- Antal anställda 28
- Antal anställda 801
- Balansomslutning 60
- Balansomslutning 379
- Omsättning 44
- Omsättning 1 321
- Soliditet 670
- Soliditet 4 544

Bransch: 35 Försörjning av el, gas, värme och kyla

Danmark Placering
Norden Placering
- Antal anställda 18
- Antal anställda 122
- Balansomslutning 23
- Balansomslutning 122
- Omsättning 65
- Omsättning 478
- Soliditet 59
- Soliditet 574