Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 DKK)

RESULTAT (x1000 DKK)

ANSTÄLLDA

Verdo A/S

Bokslutsinformation (x1000 DKK)

Bokslutsinformation 2019/12 2018/12 2017/12
Omsättning 89 506 Less Arrow 82 062 More Arrow 92 469
Resultat efter finansnetto -238 090 More Arrow 50 599 More Arrow 53 376
Balansomslutning 2 016 519 More Arrow 2 705 330 More Arrow 2 923 904
Omsättningstillgångar 545 287 More Arrow 739 368 More Arrow 791 733
Kortfristiga skulder 988 062 More Arrow 1 414 545 More Arrow 1 475 062
Justerat eget kapital 861 565 More Arrow 1 120 108 More Arrow 1 255 428
- aktiekapital 263 024 Equal arrow 263 024 Equal arrow 263 024
Antal anställda (medeltal) 75 Equal arrow 75 Equal arrow 75

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Soliditet 42,7% Less Arrow 41,4% More Arrow 42,9%
Omsättning per anställd 1 193 Less Arrow 1 094 More Arrow 1 233
Resultat i procent av omsättning -266,0% More Arrow 61,7% Less Arrow 57,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 55,2% Less Arrow 52,3% More Arrow 53,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -27,6% More Arrow 4,5% Less Arrow 4,3%
Förändring omsättning 7 444 Less Arrow -10 407 More Arrow 9 430
Förändring omsättning % 9% Less Arrow -11% More Arrow 11%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.