Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 EUR)

RESULTAT (x1000 EUR)

ANSTÄLLDA

Swedish Match AB

Bokslutsinformation (x1000 EUR)

Bokslutsinformation 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Omsättning 2 014 414 Less Arrow 1 807 879 Less Arrow 1 663 562
Finansiella kostnader 36 753 More Arrow 37 255 More Arrow 39 452
Resultat efter finansnetto 733 176 More Arrow 776 482 Less Arrow 661 918
EBITDA 826 092 More Arrow 869 961
Balansomslutning 2 153 339 Less Arrow 1 579 364 Less Arrow 1 509 838
Omsättningstillgångar 1 214 381 Less Arrow 687 305 More Arrow 736 239
Kortfristiga skulder 774 692 Less Arrow 420 851 More Arrow 535 791
Justerat eget kapital -189 876 Less Arrow -653 668 Less Arrow -778 481
- aktiekapital 35 046 More Arrow 38 135 More Arrow 38 854
Antal anställda (medeltal) 7 536 Less Arrow 7 523 Less Arrow 6 733

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Soliditet -8,8% Less Arrow -41,4% Less Arrow -51,6%
Omsättning per anställd 267 Less Arrow 240 More Arrow 247
Resultat i procent av omsättning 36,4% More Arrow 42,9% Less Arrow 39,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 35,8% More Arrow 51,5% Less Arrow 46,5%
Balanslikviditet 156,8% More Arrow 163,3% Less Arrow 137,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -386,1% More Arrow -118,8% More Arrow -85,0%
Förändring omsättning 352 974 Less Arrow 175 126 More Arrow 195 168
Förändring omsättning % 21% Less Arrow 11% More Arrow 13%
Förändring ant. anställda 13 More Arrow 790 Less Arrow 463
Förändring ant. anställda % 0% More Arrow 12% Less Arrow 7%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.