Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Swedish Match AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Omsättning 22 417 000 Less Arrow 18 489 000 Less Arrow 16 698 000
Finansiella kostnader 409 000 Less Arrow 381 000 More Arrow 396 000
Resultat efter finansnetto 8 159 000 Less Arrow 7 941 000 Less Arrow 6 644 000
EBITDA 9 193 000 Less Arrow 8 897 000
Balansomslutning 23 963 000 Less Arrow 16 152 000 Less Arrow 15 155 000
Omsättningstillgångar 13 514 000 Less Arrow 7 029 000 More Arrow 7 390 000
Kortfristiga skulder 8 621 000 Less Arrow 4 304 000 More Arrow 5 378 000
Justerat eget kapital -2 113 000 Less Arrow -6 685 000 Less Arrow -7 814 000
- aktiekapital 390 000 Equal arrow 390 000 Equal arrow 390 000
Antal anställda (medeltal) 7 536 Less Arrow 7 523 Less Arrow 6 733

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Soliditet -8,8% Less Arrow -41,4% Less Arrow -51,6%
Omsättning per anställd 2 975 Less Arrow 2 458 More Arrow 2 480
Resultat i procent av omsättning 36,4% More Arrow 42,9% Less Arrow 39,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 35,8% More Arrow 51,5% Less Arrow 46,5%
Balanslikviditet 156,8% More Arrow 163,3% Less Arrow 137,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -386,1% More Arrow -118,8% More Arrow -85,0%
Förändring omsättning 3 928 000 Less Arrow 1 791 000 More Arrow 1 959 000
Förändring omsättning % 21% Less Arrow 11% More Arrow 13%
Förändring ant. anställda 13 More Arrow 790 Less Arrow 463
Förändring ant. anställda % 0% More Arrow 12% Less Arrow 7%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.