Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 DKK)

RESULTAT (x1000 DKK)

ANSTÄLLDA

Swedish Match AB

Bokslutsinformation (x1000 DKK)

Bokslutsinformation 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Omsättning 14 979 785 Less Arrow 13 443 932 Less Arrow 12 375 900
Finansiella kostnader 273 307 More Arrow 277 037 More Arrow 293 500
Resultat efter finansnetto 5 452 115 More Arrow 5 774 150 Less Arrow 4 924 271
EBITDA 6 143 068 More Arrow 6 469 288
Balansomslutning 16 012 873 Less Arrow 11 744 626 Less Arrow 11 232 290
Omsättningstillgångar 9 030 504 Less Arrow 5 111 007 More Arrow 5 477 177
Kortfristiga skulder 5 760 839 Less Arrow 3 129 573 More Arrow 3 985 962
Justerat eget kapital -1 411 977 Less Arrow -4 860 873 Less Arrow -5 791 429
- aktiekapital 260 611 More Arrow 283 581 More Arrow 289 053
Antal anställda (medeltal) 7 536 Less Arrow 7 523 Less Arrow 6 733

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Soliditet -8,8% Less Arrow -41,4% Less Arrow -51,6%
Omsättning per anställd 1 988 Less Arrow 1 787 More Arrow 1 838
Resultat i procent av omsättning 36,4% More Arrow 42,9% Less Arrow 39,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 35,8% More Arrow 51,5% Less Arrow 46,5%
Balanslikviditet 156,8% More Arrow 163,3% Less Arrow 137,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -386,1% More Arrow -118,8% More Arrow -85,0%
Förändring omsättning 2 624 820 Less Arrow 1 302 292 More Arrow 1 451 934
Förändring omsättning % 21% Less Arrow 11% More Arrow 13%
Förändring ant. anställda 13 More Arrow 790 Less Arrow 463
Förändring ant. anställda % 0% More Arrow 12% Less Arrow 7%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.